Бланк и оплата уверење о боравку

Сайт для оплаты по реквизитам
https://plati.euprava.gov.rs/#/

Выбрать:
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
странци
Уверење о одобреном привременом боравку или сталном настањењу  
город (для Нови Сада и тд)
660 дин
Previous Article
Next Article